Jelikož se blíží odjezd na turnaj v Lučenci, přinášíme vám podrobnější informace.

Cena za hráče/doprovod je 2 800 Kč a je potřeba ji uhradit do 6. 12. 2019 na účet klubu (2401252048/2010)

S sebou děti musí mít pas, průkazku zdravotní pojišťovny a předem vyplněný formulář o užívání léků (obdrží jej od trenéra), doporučujeme kapesné ve výši 10 euro (stravování je pro děti zajištěno formou plné penze). Dále doporučujeme rodičům děti připojistit na sportovní akci konanou v zahraničí.

Soupiska na turnaj –