Rozhodnutí prezidenta ČSLH o organizaci utkání učiněné včerejšího dne
10. 3. 2020 zůstává v platnosti s tím, že další organizace soutěží, resp. turnajů bude předmětem projednání výkonným výborem ČSLH dne
12. 3. 2020.