V návaznosti na dnešní jednání výkonného výboru ČSLH jsou s okamžitou platností zrušena veškerá utkání.